Pediatri

gus242021

Proteina e re mund të ndihmojë në zbulimin e alergjive nga lajthia

Sipas një studimi të botuar në "Pediatric Allergy and Immunology", një oleozinë e re mund të luajë rol në nxitjen e reaksionit alergjik ndaj lajthive në një nëngrup të pacientëve pediatrikë. Punimi u krye nga Spitali i Fëmijëve "Regina Margherita", në Torino.

"Alergjia nga lajthitë, e karakterizuar nga simptoma që variojnë nga të lehta deri në të rënda, është një nga alergjitë më të zakonshme te fëmijët në të gjithë Evropën dhe për këtë arsye, një diagnozë e saktë e kësaj sëmundjeje është thelbësore. Sidoqoftë, alergjenët lipofilikë, siç janë oleozinat, në përgjithësi janë të nënpërfaqësuar në testet diagnostikuese", shpjegon Stefano Nebbia, autori kryesor i studimit. Studiuesit u përpoqën të karakterizojnë reaktivitetin e oleozinave në lajthitë e papërpunuara dhe të pjekura duke përdorur serumin e pacientëve pediatrikë alergjikë nga lajthitë. Proteinat e lidhura me vajin e lajthisë së papërpunuar dhe të pjekur u analizuan me elektroforezë dhe reaktiviteti i oleozinës IgE u vlerësua përmes imunoblotimit me serumet e 27 fëmijëve që konfirmuan alergjinë nga lajthia dhe 10 subjekteve tolerante.

Një hetim proteomik dhe gjenomik bëri të mundur identifikimin e dy oleozinave të reja, përveç Cor a 12 dhe Cor a 13, në trupat vajorë të lajthive. Një nga oleozinat e reja u regjistrua si një alergjen i ri dhe u quajt Cor a 15. Cor a 15 ishte oleozina më shpesh imunologjikisht-e njohur në kohorte dhe oleozinat rezultuan se ishin alergjenët e vetëm imunologjikisht-të njohur në një nëngrup të pacientëve alergjikë. Pjekja e lajthisë rezultoi në një rritje të imunoreaktivitetit të oleosinës. Prevalenca e lartë e ndjeshmërisë ndaj oleozinës së lajthisë, e raportuar këtu, konfirmon më tej nevojën për përfshirjen e oleozinës në procedurat diagnostike rutinë.


Pediatric Allergy and Immunology 2021. Doi: 10.1111/pai.13579
https://doi.org/10.1111/pai.13579 


Download Center

Principi e Pratica Clinica
Artikuj të shkëputur
shkoni në download >>
separa
Principi e Pratica Clinica
Urdhëra dhe Udhëzime
shkoni në download >>
separa
Principi e Pratica Clinica
Projektligje dhe Ligje
shkoni në download >>