Mjekësi e përgjithshme

kor32024

Ndërhyrjet kirurgjikale. Gratë, më të diskriminuarat nga kardiokirurgu edhe në sallë

Gratë me fibrilacion atrial paraoperator (AF) janë më pak të prirura për t'iu nënshtruar procedurave që kryhen në të njëjtën kohë për menaxhimin e AF gjatë ndërhyrjeve kirurgjikale kardiake jo mitrale, krahasuar me meshkujt. Ky është rezultati kryesor i studimit të koordinuar nga Catherine M. Wagner dhe i publikuar në Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery.

Në studim janë analizuar 5460 pacientë me AF paraoperator, të cilët iu ishin nënshtruar bypass-eve koronare (CABG) dhe/ose zëvendësimit alveolar të aortës (AVR) në 33 spitale të Miçiganit në vitet 2014-2022. U përjashtuan pacientët që kishin kryer ndërhyrje të mëparshme kardiake, procedura transkateterore për AF, apo ata në gjendje urgjence. Objektivi i studimit ishte vlerësimi i ndryshimeve gjinore në kryerjen e procedurave që kryhen në të njëjtën kohë për AF, duke përdorur modele regresioni logjistik për identifikimin e parashikuesve të këtyre procedurave, duke marrë parasysh kirurgun dhe efektet e rastësishme në spital.

Nga pacientët e analizuar, 24% (1291) ishin gra në moshën mesatare 71-vjeçare. Gratë shfaqnin më shpesh AF paroksizmal në krahasim me burrat (80% kundrejt 72%) dhe një rrezik të parashikuar mesatar vdekshmërie (PROM) më të lartë (5% kundrejt 3%). Norma jo e standardizuar e procedurave që kryhen në të njëjtën kohë për AF ishte 59% për gratë dhe 67% për burrat. Pas standardizimit për rrezikun, gratë kishin 26% më pak probabilitet për t'iu nënshtruar procedurave që kryhen në të njëjtën kohë për AF, krahasuar me burrat.

"Gratë janë më pak të prirura për t'iu nënshtruar procedurave që kryhen në të njëjtën kohë, të rekomanduara për menaxhimin e fibrilacionit atrial gjatë ndërhyrjes kirurgjikale kardiake jo mitrale", përfundon Wagner. Ky rezultat thekson nevojën për identifikimin e barrierave që i ndalojnë gratë t'u nënshtrohen këtyre procedurave, me qëllim përmirësimin e barazisë në trajtime.


Download Center

Principi e Pratica Clinica
Artikuj të shkëputur
shkoni në download >>
separa
Principi e Pratica Clinica
Urdhëra dhe Udhëzime
shkoni në download >>