Kardiologji

nën32022

Dobia e troponinës për diagnostikimin e infarktit të miokardit ndikohet nga mosha

Mosha ndryshon saktësinë diagnostikuese të troponinës kardiake, me specifikë të reduktuar në pacientët e moshuar. "Vlerat e rritura të troponinës kardiake vërehen shpesh te të moshuarit, përfshirë edhe ata që paraqiten në dhomën e urgjencës pa infarkt miokardi", shpjegon autori kryesor i studimit Matthew Lowry nga Universiteti i Edinburgut, duke theksuar gjithashtu se aplikimi i pragjeve diagnostikuese që rrjedhin nga popullatat më të reja referuese mund të sugjerojnë gabimisht një infarkt miokardi te subjektet e moshuar, duke rezultuar në terapi të papërshtatshme dhe dëmtime të mundshme.

Studimi, i sapo publikuar në Circulation, Prandaj, kishte si objektiv vlerësimin e dobisë diagnostikuese të troponinës kardiake te pacientët e moshuar të dyshuar për infarkt miokardi.

"Në një analizë dytësore të një studimi shumëqendror të 46,435 pacientëve 18-108 vjeç (mesatarisht 61 ± 17 vjeç) me të dyshuar për infarkt miokardi, ne vlerësuam saktësinë diagnostikuese të troponinës kardiake I me ndjeshmëri të lartë për diagnostifikimin e infarktit të miokardit të tipit 1, tipit 2 ose tipit 4b në 3 grupmosha (<50, 50-74 dhe ≥75 vjeç) duke përdorur pragjet e përqindjes së 99-të të rekomanduara nga udhëzimet aktuale mbi këtë temë", shkruajnë autorët, duke specifikuar se 5,216 pacientë (11%) të grupit origjinal ishin diagnostikuar me infarkt miokardi.

"Të dhënat e mbledhura tregojnë se specifika diagnostikuese e troponinës zvogëlohet me rritjen e moshës, me norma në të tre grupet përkatësisht 98,3%, 95,5% dhe 82,6%," vijon studiuesi, duke shtuar se përdorimi i pragjeve të përqindjes së 99-të të rregulluar sipas moshës përmirëson si specifikën ashtu edhe vlerën parashikuese pozitive. "Si përfundim, mosha ka një efekt të rëndësishëm në performancën diagnostikuese të troponinës kardiake në përqindjen e 99-të të rekomanduar nga udhëzimet për infarktin e miokardit, me reduktim të efikasitetit te të moshuarit", komentojnë autorët.

Studimi tregon gjithashtu se përdorimi i pragjeve të 99 përqindëshit të rregulluar sipas moshës nuk mjafton për të arritur barazinë për sa i përket saktësisë diagnostikuese midis pacientëve të moshës së mesme dhe atyre të moshuar. "Nevojiten dozime serike për të përcaktuar ndryshimet në përqendrimin e troponinës për të shmangur disavantazhet e pacientëve të moshuar", përfundon Lowry.

 

Circulation 2022. Doi: 10.1161/CIRCULATIONAHA.122.059994
http://doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.122.059994


Download Center

Principi e Pratica Clinica
Artikuj të shkëputur
shkoni në download >>
separa
Principi e Pratica Clinica
Urdhëra dhe Udhëzime
shkoni në download >>