Gjinekologji

jan232023

Lidhja mes diabetit të nënës dhe çrregullimeve neurozhvillimore te fëmija

Sipas një studimi të publikuar në "Developmental Medicine & Child Neurolology", prania e diabetit gjatë shtatzënisë rrit rrezikun për çrregullime neurozhvillimore te foshnja.

Duke përdorur një grup fëmijësh të lindur në Tajvan, studiuesit analizuan rrezikun e një spektri të gjerë çrregullimesh tek ata të ekspozuar ndaj diabetit melit të tipit 1, tipit 2 ose gjestacional të nënave të tyre.

Rezultatet treguan ndikimin e të tre llojeve të diabetit të nënës. "Diabeti melit i tipit 1 ka ndikimin më të madh në zhvillimin neurologjik të fëmijëve, i ndjekur nga diabeti melit i tipit 2 dhe diabeti melit gjestacional", shpjegojnë studiuesit.

Në studim u përfshinë rreth 880,000 fëmijë të lindur në periudhën 2004-2008, të cilët u ndoqën deri në vitin 2015 për diagnostikimin e çrregullimeve neurozhvillimore. Një pjesë e fëmijëve ishin ekspozuar ndaj diabetit melit të tipit 1 (0.04%), diabetit melit tip 2 (1%) ose diabetit melit gjestacional (afërsisht 10%).

Kur krahasohen fëmijët e lindur nga nënat me diabet me ata nënat e të cilëve nuk e kishin këtë sëmundje, diabeti melit i tipit 1 rrit rrezikun për vonesë në zhvillim, paaftësi intelektuale dhe epilepsi/spazma intelektuale te pasardhësit.

Nga ana tjetër, diabeti melit i tipit 2 u shoqërua me një rrezik të rritur për çrregullimin e spektrit autik, çrregullimin e deficitit të vëmendjes/hiperaktivitetit, vonesë në zhvillim, paaftësi intelektuale, paralizë cerebrale dhe epilepsi/spazma intelektuale.

"Edhe pse të dhënat tona treguan ndikime të rëndësishme të diabetit melit të nënës në çrregullimet neurozhvillimore të fëmijëve, vlen për t'u përmendur se prania e disa faktorëve ngatërrues mund t'i ketë shtrembëruar disi këto rezultate", thonë studiuesit, të cilët theksojnë nevojën për studime të mëtejshme për të kuptuar më mirë se si kushtet e nënës mund të formësojnë zhvillimin e trurit të pasardhësve të tyre.


 

Dev Med Child Neurol 2022. Doi: 10.1111/dmcn.15488.
https://doi.org/10.1111/dmcn.15488


Download Center

Principi e Pratica Clinica
Artikuj të shkëputur
shkoni në download >>
separa
Principi e Pratica Clinica
Urdhëra dhe Udhëzime
shkoni në download >>