Mjekësi e përgjithshme

nën92022

Sëmundja renale kronike. Për disa pacientë simptomat përkeqësohen me kalimin e kohës

Një studim i publikuar në CJASN ka treguar se te pacientët me sëmundje renale kronike (CDK) që nuk janë në dializë, trajektoret e evoluimit të simptomave me kalimin e kohës janë mjaft heterogjene. Siç tregojnë rezultatet, pothuajse 70% e pjesëmarrësve të studimit kishin ashpërsi të ulët të simptomave të cilat me kalimin e kohës mbetën të qëndrueshme, ndërsa një e treta e tyre vunë re përkeqësime në një periudhe kohore prej 5 vjetësh.

Përveç kësaj, këta pacientë me trajektore simptomatike të pafavorshme ishin në rrezik të lartë për rezultate negative, duke përfshirë përparimin më të shpejtë në terapinë renale zëvendësuese (KRT) dhe vdekjen përpara fillimit të terapisë.

Për autorët, përveç parametrave klinikë dhe biologjikë, mjekët duhet të monitorojnë ndryshimin e simptomave te pacientët duke përdorur pyetësorë të vlefshëm. Në studim u përfshinë 2787 njerëz me moshë mesatare 67 vjeç, kryesisht burra, me shkallë të filtrimit glomerular të vlerësuar (eGFR) <60 ml/min për 1,73 m2 (mesatarisht 33±13 ml/min për 1,73 m2) të cilët kishin marrë pjesë në studimin grupor CKD-REIN në periudhën 2013-2016.

Studiuesit analizuan simptomat e pjesëmarrësve deri në fund të vitit 2020, duke përdorur pyetësorin Kidney Disease Quality of Life-36 (KDQOL-36). Pothuajse të gjithë pjesëmarrësit (98%) raportuan të paktën një simptomë, prevalenca e së cilës varionte nga 24% (për dhimbje gjoksi) në 83% (për lodhje). Pas një ndjekjeje mesatare prej 5.3 vitesh, 690 njerëz filluan terapinë renale zëvendësuese dhe 490 vdiqën para se të fillonin terapinë.

Kështu, u identifikuan 2 lloje të trajektores së simptomave. Në veçanti, ajo e përcaktuar si "rezultati më i mirë i simptomave dhe trajektorja e qëndrueshme" dhe ajo e përcaktuar si "rezultati më i keq i simptomave dhe trajektorja e përkeqësuar" (që korrespondon me një përkeqësim të rezultatit me më shumë se 10 pikë), të cilat u vëzhguan në përkatësisht 69% dhe 31% të pjesëmarrësve. Pjesëmarrësit në grupin e parë kishin më shumë faktorë rreziku bazë për përparimin e CDK-së, cilësi më të keqe të jetesës dhe rrezik më të lartë për të përjetuar KRT dhe vdekje përpara KRT-së sesa pjesëmarrësit me trajektore simptomash të qëndrueshme.

"Shkenca mbi simptomat paraqet mundësinë për të kuptuar më mirë përvojën e pacientëve, për të ekzaminuar shkallën në të cilën simptomat lidhen me patofiziologjinë e sëmundjes kronike dhe për të zhvilluar terapi të synuara", thuhet në një editorial të lidhur, i cili vë në dukje edhe kufijtë e ndryshëm të studimit.

 

Clin J Am Soc Nephrol 2022. Doi: 10.2215/CJN.06140522.
https://www.doi.org/10.2215/CJN.06140522

Clin J Am Soc Nephrol 2022. Doi: 10.2215/CJN.11240922.
https://www.doi.org/10.2215/CJN.11240922


Download Center

Principi e Pratica Clinica
Artikuj të shkëputur
shkoni në download >>
separa
Principi e Pratica Clinica
Urdhëra dhe Udhëzime
shkoni në download >>