Mjekësi e përgjithshme

dhj232022

Te pacientët onkologjikë, akupresioni përmirëson gjumin më shumë se praktikat e tjera

Akupresioni duket të jetë trajtimi optimal për reduktimin e shqetësimeve të gjumit te pacientët me kancer, sipas një rishikimi të literaturës të botuar në Worldviews on Evidence-Based Nursing.

"Si akupunktura, e cila është një teknikë invazive që përfshin futjen e gjilpërave, dhe akupresioni, një teknikë joinvazive dhe përdor presion mekanik, kanë potencialin të ndihmojnë në reduktimin e shqetësimeve të gjumit te pacientët me kancer. Megjithatë, efikasiteti krahasues i këtyre dy teknikave është i paqartë, dhe për këtë arsye është e vështirë të bëhen rekomandime klinike", shpjegon Denise Shuk Ting Cheung, nga Universiteti i Hong Kongut.

Studiuesit u përpoqën të vlerësonin efektivitetin krahasues të akupresionit dhe akupunkturës në menaxhimin e shqetësimeve të gjumit te pacientët me kancer. Analiza përfshiu 24 prova të kontrolluara me përzgjedhje rastësore, me 2002 pacientë gjithsej, të cilët krahasuan efektet e gjashtë trajtimeve: akupunkturë manuale, elektroakupunkturë, akupresion, placebo, kujdes të avancuar mbështetës dhe asnjë trajtim.

Krahasuar me kujdesin e avancuar mbështetës, akupresioni tregoi efektet më të forta për reduktimin e shqetësimeve të gjumit, e ndjekur nga akupunktura dhe elektroakupunktura.

Gjetjet sugjerojnë se infermierët dhe profesionistët e tjerë të kujdesit shëndetësor onkologjik duhet të trajnohen me akupresion për të ndihmuar pacientët që kanë probleme me gjumin.

"Bazuar në provat e disponueshme, akupresioni mund të jetë një qasje më premtuese krahasuar me akupunkturën për reduktimin e shqetësimeve të gjumit te pacientët me kancer", thonë autorët.

Sipas ekspertëve, studimet e ardhshme duhet të fokusohen në mekanizmat diferencial të veprimit të akupresionit dhe akupunkturës dhe t'i lidhin ato me shkaqet multifaktoriale të çrregullimeve të gjumit te pacientët me kancer. Në veçanti, është e nevojshme të vazhdojnë kërkimet për të shqyrtuar ndërhyrjet e akupresionit më vete dhe jo në kombinim me terapi të tjera.

 

Worldviews on Evidence-Based Nursing 2022. Doi: 10.1111/wvn.12617
http://doi.org/10.1111/wvn.12617


Download Center

Principi e Pratica Clinica
Artikuj të shkëputur
shkoni në download >>
separa
Principi e Pratica Clinica
Urdhëra dhe Udhëzime
shkoni në download >>