Mjekësi e përgjithshme

qer102024

Paracetamoli dhe sepsisi, efikasiteti dhe siguria në trajtimin e pacientëve në gjendje kritike

Në një studim të publikuar në JAMA, është analizuar efikasiteti i paracetamolit në parandalimin e disfunksionit të organeve te pacientët në gjendje kritike me sepsis. Në këtë studim, u përfshinë 447 pacientë të rritur me sepsis dhe disfunksion respirator ose qarkullues në 40 spitale akademike të SHBA-ve, të cilët u  mbikëqyrën gjatë periudhës tetor 2021-prill 2023.

Paracetamoli, i administruar në rrugë intravenoze në doza prej 1 g çdo gjashtë orë për pesë ditë, nuk përmirësoi mjaftueshëm numrin e ditëve të mbijetesës pa mbështetje të organeve (ventilim mekanik, vazopresorë dhe terapi zëvendësuese renale) deri në ditën e 28-të, në krahasim me placebo. Numri mesatar i ditëve pa mbështetje të organeve ishte 20.2 për grupin e paracetamolit dhe 19.6 për grupin placebo. Gjithashtu, nuk u vërejtën ndryshime të mëdha përsa i përket vdekshmërisë për 28 dhe 90 ditë ndërmjet dy grupeve.

Paracetamoli rezultoi i sigurt, pa ndryshime të dukshme në nivelet e enzimave hepatike, në hipotension apo në ekuilibrin e lëngjeve ndërmjet grupeve. Për më tepër, norma e zhvillimit të sindromit të stresit respirator akut (ARDS) brenda shtatë ditësh, ishte ndjeshëm më e ulët në grupin e paracetamolit sesa në grupin placebo (2.2% kundrejt 8.5%, P=0.001)

Sipas studimit, arrihet në përfundimin se paracetamoli i marrë në rrugë intravenoze nga pacientët në gjendje kritike me sepsis është i sigurt, por nuk shfaq ndonjë ndryshim të madh në numrin e ditëve të mbijetesës pa mbështetjen e organit. Megjithatë, ai shfaqi një efekt mbrojtës kundër zhvillimit të ARDS-së.


Download Center

Principi e Pratica Clinica
Artikuj të shkëputur
shkoni në download >>
separa
Principi e Pratica Clinica
Urdhëra dhe Udhëzime
shkoni në download >>