Kardiologji

gus182023

Bioshënjuesit kardiovaskular. Efektet pozitive të kakaos dhe frutave të kuqe

Konsumimi i rregullt i flavanoleve të kakaos mund të përmirësojë shëndetin kardiovaskular duke reduktuar aktivitetin e trimethylamine-N-oksid (TMAO) dhe nivelet e acidit urik dhe gjithashtu duke përmirësuar vlerat e vazodilatimit të ndërmjetësuar nga rrjedhja e gjakut (FMD). Për më tepër, flavanolet e kakaos dhe antocianinat e frutave të kuqe stimulojnë metabolizmin e mikrobiotës intestinale duke nxitur fermentimin e karbohidrateve. Këto janë përfundimet e një studimi të botuar në "Nutrients" dhe të nënshkruar  nga Joaquin Garcia-Coredero nga ICTAN-CSIC në Madrid, në të cilin janë vlerësuar përfitimet e konsumimit të kakaos dhe frutave të kuqe për përmirësimin e bioshënjuesve kardiovaskular.

Sëmundjet kardiovaskulare janë shkaku i dytë kryesor i vdekjeve në mbarë botën, ku shumica e tyre ndodhin pas moshës 60 vjeçare. Plakja, në fakt, çon në mosfunksionim të endotelit të enëve të gjakut dhe shton ngurtësimin dhe trashjen e arterieve. Përveç kësaj, me kalimin e moshës, aktiviteti i sintezës së oksidit nitrik endotelial, përgjegjës për prodhimin e oksidit nitrik, një vazodilatator që kontrollon tonin vaskular dhe parandalon inflamacionin e enëve, zvogëlohet. Polifenolet që merren nëpërmjet dietës kanë treguar efikasitet në luftimin e efekteve negative të plakjes dhe janë të dobishme veçanërisht për parandalimin e rënies konjitive dhe shfaqjes së sëmundjeve kardiovaskulare.

Antocianinat e frutave të kuqe dhe flavanolet e kakaos

Autorët u përpoqën të zbulonin nëse antocianinat e frutave të kuqe dhe flavanolet e kakaos ndikojnë në bioshënjuesit kardiovaskular, ndër të cilët: homocisteina, oksidi nitrik, FMD-ja, enzima konvertuese e angiotenzinës (ACE), presioni i gjakut dhe profili i lipideve. Studimi u krye për një periudhë 12 javore dhe përfshiu disa vullnetarë të cilët u ndanë në tre grupe, grupi i parë konsumoi një përzierje frutash të kuqe përafërsisht 5 gramë në ditë, grupi i dytë konsumoi pluhur kakaoje të pasur me polifenole përafërsisht 2.5 gramë në ditë ndërsa grupi i tretë konsumoi një kombinim të të dy ushqimeve në një dozë prej 7.5 gramë në ditë. Popullata e përfshirë në studim përbëhej nga të rritur 45-85 vjeç, ndër të cilët edhe gra pas menopauzës.

Efektet e polifenoleve në bioshënjuesit kardiovaskular

Në përqendrimet serike të proteinës totale, homocisteinës, oksidit nitrik, ACE dhe aktivitetit TMAO nuk u vu re asnjë ndryshim statistikisht domethënës midis grupeve. Krahasuar me fillimin e studimit, gjatë vizitave, gjatë dhe në fund të studimit u vu re një rritje statistikisht e rëndësishme e vlerave të FMD-së në grupin e njerëzve që konsumuan kakao dhe një ulje të niveleve të TMAO 12 javë pas fillimit të marrjes së saj. Për më tepër, 12 javë pas ndërhyrjes, grupi që konsumoi kakao tregoi një rritje më të lartë të niveleve të polifenoleve sesa grupi që konsumoi kakao dhe fruta të kuqe. Megjithatë, siç theksojnë vetë autorët, është e nevojshme të verifikohen këto rezultate duke përfshirë edhe një grup placebo, në mënyrë që të mund të kuptohen më mirë mekanizmat e përfshirë në efektin e mundshëm mbrojtës kardiovaskular.

 

Sabina Mastrangelo

Garcia-Cordero J. et al., Regular consumption of cocoa and red barriers as a strategy to improve cardiovascular biomarkers via modulation of microbiota metabolism in healthy aging adults. Nutrients (2023) - doi: 10.3390/nu15102299


Download Center

Principi e Pratica Clinica
Artikuj të shkëputur
shkoni në download >>
separa
Principi e Pratica Clinica
Urdhëra dhe Udhëzime
shkoni në download >>