Diabetologji

kor82022

Pasojat që vijnë pas ekspozimit ndaj një burimi drite gjatë natës

Në një studim të koordinuar nga Shkolla e Mjekësisë e Universitetit Northwestern Feinberg në Çikago, pjesëmarrësit e rritur dhe të moshuar që ishin të ekspozuar ndaj "dritës" gjatë gjumit të natës kishin më shumë gjasa për të zhvilluar obezitet, hipertension dhe diabet, krahasuar me ata pa këtë lloj ekspozimi.

"Pavarësisht nëse drita vjen nga smartfoni, nga një televizor i lënë ndezur gjatë natës ose për shkak të ndotjes nga drita të një qyteti të madh, ne jetojmë mes burimeve të shumta të dritës artificiale të cilat janë të disponueshme 24 orë në ditë", tha autorja kryesore e studimit Minjee Kim. Së bashku me kolegët e saj, ajo u përpoq të kuptonte nëse kishte një frekuencë të ndryshme të këtyre sëmundjeve në lidhje me ekspozimin ndaj dritës gjatë natës te të moshuarit, të cilët janë më të rrezikuar ndaj diabetit dhe sëmundjeve kardiovaskulare.

Studimi, i publikuar në Sleep, testoi hipotezën se drita gjatë natës lidhet me një prevalencë më të lartë të faktorëve të rrezikut për sëmundjet kardiovaskulare te të moshuarit. Për këtë qëllim, 552 njerëz të moshës 63-84 vjeç iu nënshtruan një analize të faktorëve të rrezikut të sëmundjeve kardiovaskulare dhe një regjistrimi aktigrafik 7 ditor për të matur aktivitetin dhe ndriçimin. Analizat, të rregulluara sipas disa ndryshoreve, duke përfshirë sezonin në të cilin është bërë regjistrimi, treguan se ekspozimi ndaj dritës gjatë natës u shoqërua me një prevalencë më të lartë të obezitetit (raporti i probabilitetit 1.82), diabetit (raporti i probabilitetit 2) dhe hipertensionit (raporti i probabilitetit 1.74). Megjithatë, nuk u gjet një lidhje me hiperkolesteroleminë.

Sipas autorëve, nevojiten më shumë kërkime për të kuptuar efektet afatgjata të ekspozimit ndaj dritës gjatë natës për rreziqet kardiometabolike. Për bashkautoren e studimit Phyllis C Zee është e rëndësishme që njerëzit të shmangin ose minimizojnë sasinë e ekspozimit ndaj dritës kur janë duke fjetur.

 

Sleep 2022. Doi: 10.1093/sleep/zsac130.
https://doi.org/10.1093/sleep/zsac130


Download Center

Principi e Pratica Clinica
Artikuj të shkëputur
shkoni në download >>
separa
Principi e Pratica Clinica
Urdhëra dhe Udhëzime
shkoni në download >>