Diabetologji

nën72022

Diabeti 2. Udhëzimet e reja theksojnë rëndësinë e rënies në peshë

Sipas udhëzimeve të reja të përbashkëta, të nënshkruara nga ekspertët e Shoqatës Evropiane për Studimin e Diabetit (EASD) dhe ekspertët e Shoqatës Amerikane të Diabetit (ADA), të publikuara njëkohësisht në Diabetologia and Diabetes Care, rënia në peshë duhet të jetë një prioritet në menaxhimin e diabetit të tipit 2 (DM2) te të rriturit.

"Dokumenti, i cili përditësimin e fundit për menaxhimin e hiperglicemisë në DM2 e ka pasur në vitin 2019, rekomandon, përveç kontrollit të peshës, edhe metforminën si terapi të linjës së parë te pacientët me DM2 pa komorbiditet, duke i zgjeruar kështu udhëzimet për përdorimin e barnave të tjera në nëngrupe të veçanta", thotë anëtarja e panelit Jennifer Brigitte Green nga Shkolla e Mjekësisë në Universitetin Duke.

Një shembull është zbatimi i provave klinike të kohëve të fundit mbi rezultatet kardiovaskulare dhe renale për inhibitorët e bashkëtransportuesit të natrium-glukozës (SGLT2) dhe agonistët e receptorit glp-1, të cilat janë baza e rekomandimeve për zgjerimin e mbrojtjes kardiorenale.

Në dokument thuhet se i duhet kushtuar një vëmendje e veçantë terapisë së kombinuar me agjentë hipoglicemikë në subjektet me HbA1c në diagnozën mbi 8.5, te të rinjtë me DM2 (pavarësisht nga vlerat e HbA1c dhe tek ata të cilët kërkohet mbrojtje e shpejtë kardiorenale përveç efektit hipoglicemik).

Por jo vetëm kaq, udhëzimet vënë theksin te përcaktuesit socialë të shëndetit, si pushimi gjatë natës dhe aktiviteti fizik, duke iu drejtuar një popullate më të gjerë se në të kaluarën, duke përfshirë organizatorët e kujdesit shëndetësor për të optimizuar ofrimin e kujdesit për diabetin.

Për t'iu rikthyer kontrollit të peshës, dokumenti EASD/ADA thotë se një rënie në peshë prej 5-10% sjell një përmirësim metabolik, ndërsa një rënie prej 10-15% e më tej mund të modifikojë rrjedhën e sëmundjes që çon në remision të DM2, si përcaktuar si vazhdimësi e glukozës normale në gjak për 3 muaj ose më shumë pa mjekim.

"Rënia në peshë sjell përfitime që shkojnë përtej menaxhimit të glicemisë, përmirësimit të faktorëve të rrezikut kardiometabolikë dhe cilësisë së jetesës", përfundon Green.

 

Diabetologia 2022. Doi: 10.1007/s00125-022-05787-2
https://doi.org/10.1007/s00125-022-05787-2

Diabetes Care 2022. Doi: 10.2337/dci22-0034
https://doi.org/10.2337/dci22-0034


Download Center

Principi e Pratica Clinica
Artikuj të shkëputur
shkoni në download >>
separa
Principi e Pratica Clinica
Urdhëra dhe Udhëzime
shkoni në download >>