Mjekësi e përgjithshme

kor212022

Agjërimi me ndërprerje mund të ndihmojë në uljen e rrezikut për forma të rënda të Covid-19

Sipas një studimi të publikuar në BMJ Nutrition, Prevention & Health, agjërimi periodik me ndërprerje mund të zvogëlojë rrezikun e shtrimit në spital ose të vdekjes te pacientët me COVID-19.

"Agjërimi me ndërprerje rrit disa mekanizma mbrojtës të bujtësit dhe modifikon përgjigjen inflamatore. Prandaj, agjërimi me frekuencë të ulët mund të shoqërohet me mbijetesë më të gjatë dhe një rrezik më të ulët për sëmundje shoqëruese të lidhura me COVID-19", shpjegon autori kryesor i studimit Benjamin Horne, nga Qendra Mjekësore Intermountain në Salt Lake City, SHBA.

Studiuesit studiuan lidhjet e agjërimit periodik me ashpërsinë e COVID-19 dhe infeksionin fillestar SARS-CoV-2 në një institucion të kujdesit dytësor në Salt Lake City, me ndjekje në një sistem të integruar shëndetësor të 24 spitaleve. 205 pacientë të cilët rezultuan pozitivë për SARS-CoV-2 u vlerësuan dhe të dhënat e tyre u krahasuan me 1524 persona me rezultate të përziera të testit. Pacientët raportuan drejtpërdrejt historinë e tyre personale të agjërimit periodik rutinë gjatë gjithë jetës. Rezultati parësor i studimit ishte një përbërje e vdekshmërisë ose shtrimit në spital dhe u vlerësua nga regresioni Cox deri në shkurt 2021 me analiza që morën në konsideratë 36 bashkëvariabla.
Subjektet që praktikonin agjërimin periodik (n =73; 35.6%) e kishin bërë këtë mesatarisht 40.4 vjet përpara se të diagnostikoheshin me COVID-19. Rezultati i përbërë ndodhi në 11.0% të atyre që agjëronin periodikisht dhe në 28.8% të atyre që nuk agjëronin, me një raport rreziku 0.61 në favor të agjërimit. Kjo lidhje u konfirmua nga analizat me shumë variabla.

Faktorë të tjerë parashikues të shtrimit në spital ose vdekshmërisë ishin: mosha, përkatësia etnike hispanike, infarkti i mëparshëm i miokardit, ataku i mëparshëm ishemik kalimtar dhe insuficienca renale, gjithashtu kishte tendenca edhe për lidhjet sipas racës, pirjes së duhanit, hiperlipidemisë, sëmundjes së arterieve koronare, diabetit, insuficiencës kardiake dhe ankthit, por jo nga konsumimi i alkoolit. Në analizën dytësore, COVID-19 u diagnostikua në 14.3% të individëve që agjëruan dhe 13.0% të atyre që nuk agjëruan.

"Agjërimi periodik mund të konsiderohet një terapi plotësuese ndaj vaksinimit, e cila mund të sigurojë mbështetje imune dhe kontroll të hiperinflamacionit gjatë dhe përtej pandemisë", përfundojnë autorët.

 

BMJ Nutrition, Prevention & Health 2022. Doi: 10.1136/bmjnph-2022-000462
http://doi.org/10.1136/bmjnph-2022-000462


Download Center

Principi e Pratica Clinica
Artikuj të shkëputur
shkoni në download >>
separa
Principi e Pratica Clinica
Urdhëra dhe Udhëzime
shkoni në download >>