Kardiologji

kor262023

Përdorimi i burimeve të kujdesit shëndetësor nga pacientët me HfpEF, pakësohet me CPAP

Trajtimi i apnesë obstruktive të gjumit (OSA) me terapinë e presionit pozitiv të vazhdueshëm në rrugët e ajrit (CPAP) te pacientët që vuajnë nga insuficienca kardiake me fraksion ejeksioni të ruajtur (HFpEF) redukton përdorimin e burimeve të kujdesit shëndetësor, sipas një studimi të publikuar në "Journal of American Heart Association" dhe të koordinuar nga Peter Cistulli nga Universiteti i Sidneit në Australi.

"Edhe pse apnea obstruktive e gjumit është e zakonshme në HFpEF, provat përfundimtare në lidhje me përfitimet e mundshme të trajtimit të OSA-së me CPAP në HFpEF mungojnë", shkruajnë autorët e studimit, duke shtuar se OSA-ja mund të ndikojë në zhvillimin e hipertensionit, një komorbiditet i zakonshëm në HFpEF, i cili nga ana tjetër mund të nxisë zhvillimin e hipertrofisë ventrikulare. Për më tepër, hipoksia intermitente e shkaktuar nga OSA-ja çon në stimulim të përhapur të sistemit nervor simpatik, sistemit angiotensin-aldosterone dhe, më e rëndësishmja, një gjendje inflamatore sistemike të shoqëruar me stres oksidativ që favorizon përparimin e insuficiencës kardiake. Së fundi, pacientët me OSA ose HFpEF ndajnë sëmundje të përbashkëta të tilla si obeziteti ose diabeti, dhe luhatjet e presionit intratorakal të shkaktuara nga OSA-ja mund të kontribuojnë edhe në rimodelimin kardiak. Për të verifikuar përfitimet e mundshme që rrjedhin nga lidhja midis CPAP-së dhe përdorimit të burimeve të kujdesit shëndetësor te pacientët me OSA dhe HFpEF, autorët përdorën të dhënat e kompensimit të sigurimit të lidhura me përdorimin e terapisë CPAP nga pacientët me OSA dhe HFpEF, duke vlerësuar korrelacionin midis aderimit të terapisë CPAP dhe një rezultati të përbërë duke përfshirë shtrimet në spital dhe vizitat në departamentin e urgjencës. Në studim morën pjesë gjithsej 4,237 pjesëmarrës  (54.0% gra, mosha mesatare 64.1 vjeç), 40% e të cilëve ishin e ndiqnin plotësisht terapinë CPAP, 30% e ndiqnin me ndërprerje dhe 30% nuk e ndiqnin fare.

Rezultatet treguan se subjektet që ndiqnin terapinë CPAP i përdornin më pak burimet e kujdesit shëndetësor për sa i përket vizitave te mjeku krahasuar me ata që nuk e ndiqnin fare, gjithashtu u vu re edhe një rënie prej 57% në shtrimet në spital dhe një rënie me 36% në vizitat në urgjencë krahasuar me një vit para fillimit të terapisë CPAP.

"Këto të dhëna tregojnë një reduktim të përgjithshëm në përdorimin e burimeve të kujdesit shëndetësor në pacientët me OSA dhe HFpEF të trajtuar me CPAP, duke mbështetur hipotezën se OSA-ja mund të luajë një rol shkakësor në progresionin e HfpEF-së", përfundon Cistulli.

 

JAHA 2023. Doi: 10.1161/JAHA.122.028733
https://doi.org/10.1161/JAHA.122.028733


Download Center

Principi e Pratica Clinica
Artikuj të shkëputur
shkoni në download >>
separa
Principi e Pratica Clinica
Urdhëra dhe Udhëzime
shkoni në download >>