Pediatri

gus192021

Astma. Menaxhimi më i mirë te fëmijët do të shmangte shtrimet e panevojshme në spital

Mënyra e standardizuar e trajtimit të fëmijëve me astmë mund të reduktojë shtrimet në spitale që lidhen me këtë sëmundje, sipas një studimi të kryer në Australi dhe të botuar në "Journal of Asthma and Allergy". "Në këtë studim ne identifikuam dallime të theksuara në trajtimin dhe menaxhimin e astmës te fëmijët brenda qendrave të ndryshme shëndetësore, spitaleve të ndryshme në të njëjtin rreth dhe madje edhe departamente të ndryshme brenda të njëjtit spital në New South Wales", shpjegon Nusrat Homaira (UNSW Sydney), autore kryesore e punimit.

Studiuesit intervistuan 236 infermierë dhe 266 mjekë nga 37 spitale në 15 rrethe shëndetësore lokale në New South Wales për të identifikuar mënyrën e trajtimit të fëmijëve me astmë pas daljes nga spitali. Ekspertët vunë re se megjithëse në të gjitha spitalet u përdorën udhëzimet klinike dhe planet e veprimit për astmën (AAP), prindërve ose kujdestarëve iu dhanë mesatarisht katër deri në gjashtë lloje të ndryshme dokumentesh informuese, me dallime edhe brenda të njëjtit spital, midis departamenteve të ndryshme, gjë që krijon mundësinë e krijimit të konfuzionit. Por, sa i përket ndjekjes, në shumicën e rasteve prindërit/kujdestarët u këshilluan që fëmija i tyre të ekzaminohej nga mjeku i familjes brenda dy ose tre ditëve pas daljes nga spitali, por në disa zona rurale dhe rajonale, u këshillua ta vizitonte fëmijën gjashtë ditë më pas.

Për më tepër, prindërit/kujdestarët ishin përgjegjës për organizimin e ndjekjes dhe nuk ekzistonte asnjë sistem për t'u siguruar që ata të ndiqnin vizitat. Në raste të rralla, prindërve/kujdestarëve iu ofrua një edukim formal mbi astmën gjatë qëndrimit në spital, dhe, edhe më rrallë, ai përfshinte tema kryesore siç është njohja bazë e sëmundjes, kontrolli i astmës dhe rëndësia e kontrolleve të rregullta mjekësore. Kur fëmijët me astmë u nxorën nga spitalet, vetëm 4% e stafit të anketuar raportuan se shkollat ose shërbimet e kujdesit për fëmijët u njoftuan për shtrimin e fundit të fëmijës në spital dhe shumica e pjesëmarrësve nuk ishin në dijeni të shërbimeve komunitare për fëmijët me astmë në zonën e tyre.

"Këto gjetje na ofrojnë mundësinë për të përmirësuar rezultatet shëndetësore te fëmijët me astmë dhe për të zvogëluar barrën e panevojshme në sistemin e kujdesit shëndetësor, për shkak të shtrimeve të parandalueshme në spital", përfundojnë autorët.


Journal of Asthma and Allergy 2021. Doi: 10.2147/JAA.S311721
https://doi.org/10.2147/JAA.S311721


Download Center

Principi e Pratica Clinica
Artikuj të shkëputur
shkoni në download >>
separa
Principi e Pratica Clinica
Urdhëra dhe Udhëzime
shkoni në download >>
separa
Principi e Pratica Clinica
Projektligje dhe Ligje
shkoni në download >>