Pediatri

kor12024

Risi për sëmundjen Hirschsprung nga qelizat staminale

Në një studim të publikuar në revistën Gut, është demonstruar se transplanti i paraardhësve të sistemit nervor enterik (ENS), që rrjedhin nga qelizat staminale pluripotente njerëzore (hPSC), mund t'i përmirësojë ndjeshëm përgjigjet funksionale të indeve kolike të pacientëve të prekur nga sëmundja Hirschsprung (HSCR). Ky studim përbën një hap të rëndësishëm drejt mundësive të reja terapeutike për një patologji që prek 1 në 5000 të porsalindur gjallë, opsioni i vetëm i trajtimit të së cilës është ndërhyrja kirurgjikale.

Studiuesit ndoqën një protokoll të përshpejtuar për gjenerimin e paraardhësve të sistemit nervor enterik nga qelizat staminale pluripotente njerëzore. Më pas, këtyre paraardhësve iu transplantuan kampione indi kolik të pacientëve me HSCR, të ruajtur në kulturë organotipike. Studiuesit i karakterizuan në mënyrë të detajuar paraardhësit me sekuencën e ARN-së me një qelizë, analizën e shprehjes së proteinave dhe imazherinë e kalciumit.

Të dhënat treguan se paraardhësit e sistemit nervor enterik që rrjedhin nga hPSC janë në gjendje të integrohen, të migrojnë dhe të formojnë neurone dhe qeliza portokalli në kampionet e zorrës së trashë të prekur nga HSCR. Nga analiza funksionale e indeve të transplantuara u vërejt një rritje e dukshme e aktivitetit kontraktues fillestar dhe e reagimeve ndaj stimulimit elektrik, krahasuar me indet e kontrollit. Këto rezultate ngjallin shpresa për një trajtim të mundshëm për paraardhësit e sistemit nervor enterik, të cilët rrjedhin nga hPSC në trajtimin e sëmundjes Hirschsprung.

Kjo qasje mund të përbëjë një mundësi të ardhshme trajtimi më pak invazive dhe më efikase krahasuar me ndërhyrjet kirurgjikale që janë aktualisht të disponueshme. Megjithatë, nevojiten studime të mëtejshme për ta kuptuar më mirë ndërveprimin e qelizave të transplantuara dhe ambientin e indit, si dhe për të vlerësuar efikasitetin dhe sigurinë e këtij trajtimi në modele in vivo.


Download Center

Principi e Pratica Clinica
Artikuj të shkëputur
shkoni në download >>
separa
Principi e Pratica Clinica
Urdhëra dhe Udhëzime
shkoni në download >>