Diabetologji

jan182023

Diabeti 2 në moshën pediatrike. Obeziteti nuk është shkaktari i vetëm

Obeziteti nuk është një fenotip universal te fëmijët me diabet të tipit 2. Në këtë përfundim ka arritur një rishikim sistematik i publikuar në "JAMA Network Open", në të cilin është theksuar nevoja për studime të mëtejshme për të marrë në konsideratë rolin e obezitetit dhe mekanizmat e tjerë të përfshirë në gjenezën e diabetit në këtë popullatë.

"Epidemia e obezitetit në fëmijëri mendohet të jetë nxitëse e incidencës së diabetit të tipit 2 në moshën pediatrike; megjithatë, shkalla e përgjithshme e obezitetit te fëmijët me këtë gjendje është e panjohur", shpjegon autorja kryesore e studimit Milena Cioana nga Universiteti McMaster në Hamilton, Kanada.

Studiuesit vlerësuan prevalencën globale të obezitetit në diabetin e tipit 2 në moshën pediatrike duke ekzaminuar lidhjen e gjinisë dhe etnisë me rrezikun e obezitetit dhe lidhjen e tij me kontrollin e glicemisë dhe dislipidemisë.

U përfshinë studime vëzhguese me të paktën 10 pjesëmarrës që raportuan prevalencën e obezitetit në pacientët me diabet të tipit 2 në moshën pediatrike. Rezultatet kryesore përfshinin normat e bashkuara të prevalencës së obezitetit te fëmijët me diabet të tipit 2, ndërsa rezultatet dytësore vlerësuan normat e bashkuara të prevalencës sipas gjinisë dhe etnisë dhe lidhjet midis obezitetit dhe kontrollit të glicemisë dhe dislipidemisë.

Nga 57 studimet e përfshira në rishikimin sistematik, 53 u përfshinë në metaanalizë, duke përfshirë gjithsej 8,942 pjesëmarrës. Prevalenca e përgjithshme e obezitetit në mesin e pacientëve pediatrikë me diabet të tipit 2 ishte 75.27%, dhe prevalenca e obezitetit në diagnostikimin e diabetit midis 4688 pjesëmarrësve ishte 77.24%.

Analiza e të dhënave tregoi se pjesëmarrësit meshkuj kishin më shumë mundësi të ishin obezë sesa pjesëmarrëset femra, pjesëmarrësit aziatikë kishin prevalencën më të ulët të obezitetit dhe pjesëmarrësit e bardhë kishin prevalencën më të lartë të obezitetit në krahasim me grupet e tjera etnike. Ekspertët theksojnë se ata kanë vërejtur një heterogjenitet të lartë në studime dhe shkallë të ndryshme të kontrollit të glicemisë dhe dislipidemisë.

 

JAMA Network Open 2022. Doi: 10.1001/jamanetworkopen.2022.47186
http://doi.org/10.1001/jamanetworkopen.2022.47186


Download Center

Principi e Pratica Clinica
Artikuj të shkëputur
shkoni në download >>
separa
Principi e Pratica Clinica
Urdhëra dhe Udhëzime
shkoni në download >>