Kardiologji

mar182022

Terapia me statina për parandalimin parësor kardiovaskular. Rekomandimet e reja të USPSTF-së

Task Forca e Shërbimeve Parandaluese në SHBA (USPSTF) ka publikuar një rishikim të ri të literaturës mbi përdorimin e statinave në parandalimin parësor. Ky dokument do të shërbejë për të përditësuar rekomandimet e organizatës.

Në përgjithësi, ajo që propozohet në dokument, e disponueshme deri më 21 mars në faqen e internetit të USPSTF-së, merr në konsideratë studimet më të fundit, por nuk ndryshon shumë nga ato që u paraqitën në vitin 2016. "Ky draft rekomandim është në fakt në përputhje me rekomandimin e vitit 2016", tha tha për theheart.org | Medscape Cardiology John Wong (Tufts University School of Medicine di Boston). "Studimet vazhdojnë të tregojnë se statinat janë një mjet i rëndësishëm në parandalimin e infarkteve dhe iktuseve te para. Zgjedhja për të marrë një statinë për të parandaluar një atak të parë në zemër ose iktus, varet kryesisht nga 3 faktorë që lidhen me temën: mosha, prania e një prej faktorëve kryesorë të rrezikut dhe mundësitë për të pasur një iktus, apo një infarkt të parë", shpjegoi eksperti.

Në veçanti, u krye një rishikim sistematik i literaturës, i cili identifikoi 22 studime që krahasonin terapinë me statina me placebon, ose me mospërdorimin e statinave, një studim që krahasonte statina me fuqi të ndryshme dhe një studim të gjerë kohorte mbi dëmet e terapisë me statina te të rriturit pa ngjarje të mëparshme kardiovaskulare. Në rishikimin e ri, krahasuar me atë të vitit 2016, janë shtuar të dhënat nga 3 studime. Disa nga gjetjet tregojnë se terapia me statina ishte e lidhur me një rrezik të reduktuar të vdekshmërisë nga të gjitha shkaqet, iktusit, infarktit të miokardit dhe një përbërjeje të rezultateve kardiovaskulare. Sidoqoftë, vlerësimi për vdekshmërinë nga të gjitha shkaqet është zbutur pak në krahasim me atë të vitit 2016. Më pas nënvizohet se të dhënat për personat mbi 75 vjeç nuk janë të sakta. U vu re gjithashtu se terapia me statina nuk shoqërohej me një rritje të konsiderueshme të rrezikut për ngjarje të padëshiruara serioze, mialgji ose dëmtim të mëlçisë. Nuk kishte asnjë lidhje as me rrezikun e diabetit, megjithëse u vu re njëfarë heterogjeniteti midis studimeve dhe faktit që një studim tregoi rrezik në rritje me statina me intensitet të lartë.

Vini re se rekomandimet e USPSTF-së janë në përputhje me udhëzimet e vitit 2018 të Shoqatës Amerikane të Zemrës dhe Kolegjit Amerikan të Kardiologjisë me shoqata të tjera, ndërsa raportojnë disa ndryshime.


US Preventive Services Task Force
https://www.uspreventiveservicestaskforce.org/uspstf/document/draft-evidence-review/statin-use-primary-prevention-cardiovascular-disease-adults


Download Center

Principi e Pratica Clinica
Artikuj të shkëputur
shkoni në download >>
separa
Principi e Pratica Clinica
Urdhëra dhe Udhëzime
shkoni në download >>